Siemiatycze to miasto należące do jednego z regionów kraju pozbawionych przemysłu. Region ten przez lata charakteryzował się niskim poziomem edukacji oraz zachował nadal swój rolniczy i częściowo turystyczny charakter. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia młodzież często nie podejmowała studiów, gdyż nie stać jej było na wyjazd do ośrodków uniwersyteckich. Duża część młodych ludzi wyjeżdżała za pracą do Belgii.

 

Obecnie strategia województwa oraz powiatu i miasta Siemiatycze stawia na szeroko rozumianą edukację. W tej strategii istotną rolę odgrywa NSW. Jej powstanie było ważnym wydarzeniem w życiu regionu i jego promocji. Przybliża dostęp do studiów młodzieży i osobom dorosłym, za niską opłatą z interesującym kierunkiem studiów. Umożliwia także podwyższenie kwalifikacji zawodowych tym pracownikom, którzy dla rynku pracy regionu są niezbędni, jak również przygotowuje nowych fachowców z zakresu zarządzania. Ponadto zatrudniając kadrę naukową i dydaktyczną ze środowisk akademickich i uniwersyteckich, stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nowych rozwiązań.