JM Rektor NSW - dr Barbara M. Lubas, prof. NSW

 

p.o. Dziekana WNS - dr Tadeusz Demby