W dniu 15 grudnia 2019 r. w Nadbużanskiej Szkole Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach odbyła się konferencja z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem regionu oraz ochrony środowiska. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz sponsorowi głównemu wydarzenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Zapraszamy na fotorelację z konferencji!

Główny Sponsor Wydarzenia:

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Biblioteka, dzięki temu że działa w niewielkim ośrodku miejskim, może traktować studentów w sposób indywidualny i pełniej zaspokajać ich potrzeby informacyjne i naukowe. Dostęp do zbiorów jest wolny, na życzenie studenta bibliotekarz przygotowuje lektury. Zamówienia można składać na email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź bezpośrednio w bibliotece.

Zgromadzony księgozbiór charakteryzuje się profilem zgodnym z kierunkiem studiów. Biblioteka stara się systematycznie uzupełniać księgozbiór poprzez zakupy i pozyskiwanie nowych tytułów z darów. Szczególnie przydatne egzemplarze przekazywane są systematycznie przez Centralną Bibliotekę NBP w Warszawie oraz naszych absolwentów.

W bibliotece jest również ok. 450 pozycji publikacji w języku angielskim z zarządzania, marketingu, ekonomii i bankowości.

W bibliotece można skorzystać z takich czasopism, jak:

-        „Personel i Zarządzanie”

 -       „Marketing w Praktyce”

-        „Gazeta Bankowa”

-        „Kwartalnik Nauk o Zarządzaniu”

-        „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

-        „Samorząd Europejski”

-        „Manager Magazin”

-        „Podlaski Rynek Pracy”

-        „Nauka i Gospodarka”

-        „Gospodarka Narodowa”

-        „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” .

W bibliotece dostępne są także Zeszyty Naukowe NSW i innych uczelni.

Biblioteka współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach i jej Filią, które to instytucje udostępniają swoje zbiory studentom NSW.

Należy dodać, że wymiana informacji pomiędzy bibliotekarzami poszczególnych typów bibliotek pozwala na zakup większej liczby różnych tytułów bez powielania tych samych tytułów, tak by studenci mieli możliwość skorzystania z większej liczby pozycji ich interesujących.

Biblioteka korzysta z bezpłatnego programu bibliotecznego Bibliotekarz. NET, w którym są wpisane wszystkie posiadane egzemplarze książek. Studenci mają możliwość korzystania z bibliotecznego email i mogą zamawiać potrzebne tytuły, zasięgać informacji co do ich dostępności.

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach, w piątym roku istnienia, rozpoczęła publikację serii wydawniczej „Zeszyty Naukowe NSW”. Zeszyty te mają przede wszystkim służyć zarówno nauczycielom akademickim jak i studentom. Umożliwiają kadrze uczelni szybką publikację ich bieżących prac naukowych, zaś studentom uzyskanie dodatkowej literatury i miejsca dla publikowania wyróżniających się prac I stopnia (licencjackich). W ten sposób Zeszyty stały się wizytówką zaangażowania środowiska akademickiego NSW w działalność naukowo-badawczą.

 

Publikacje w Zeszytach stały się podstawą dyskusji nauczycieli akademickich, praktyków życia gospodarczego i studentów oraz absolwentów uczelni.

 

Zamówienia można składać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź bezpośrednio w bibliotece.

Biblioteka, dzięki temu że działa w niewielkim ośrodku miejskim, może traktować studentów w sposób indywidualny i pełniej zaspokajać ich potrzeby informacyjne i naukowe. Dostęp do zbiorów jest wolny, na życzenie studenta bibliotekarz przygotowuje lektury. Zamówienia można składać na email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź bezpośrednio w bibliotece.

Zgromadzony księgozbiór charakteryzuje się profilem zgodnym z kierunkiem studiów. Biblioteka stara się systematycznie uzupełniać księgozbiór poprzez zakupy i pozyskiwanie nowych tytułów z darów. Szczególnie przydatne egzemplarze przekazywane są systematycznie przez Centralną Bibliotekę NBP w Warszawie oraz naszych absolwentów.

W bibliotece jest również ok. 450 pozycji publikacji w języku angielskim z zarządzania, marketingu, ekonomii i bankowości.

W bibliotece można skorzystać z takich czasopism, jak:

-        „Personel i Zarządzanie”

 -       „Marketing w Praktyce”

-        „Gazeta Bankowa”

-        „Kwartalnik Nauk o Zarządzaniu”

-        „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

-        „Samorząd Europejski”

-        „Manager Magazin”

-        „Podlaski Rynek Pracy”

-        „Nauka i Gospodarka”

-        „Gospodarka Narodowa”

-        „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” .

W bibliotece dostępne są także Zeszyty Naukowe NSW i innych uczelni.

Biblioteka współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach i jej Filią, które to instytucje udostępniają swoje zbiory studentom NSW.

Należy dodać, że wymiana informacji pomiędzy bibliotekarzami poszczególnych typów bibliotek pozwala na zakup większej liczby różnych tytułów bez powielania tych samych tytułów, tak by studenci mieli możliwość skorzystania z większej liczby pozycji ich interesujących.

Biblioteka korzysta z bezpłatnego programu bibliotecznego Bibliotekarz. NET, w którym są wpisane wszystkie posiadane egzemplarze książek. Studenci mają możliwość korzystania z bibliotecznego email i mogą zamawiać potrzebne tytuły, zasięgać informacji co do ich dostępności.

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach, w piątym roku istnienia, rozpoczęła publikację serii wydawniczej „Zeszyty Naukowe NSW”. Zeszyty te mają przede wszystkim służyć zarówno nauczycielom akademickim jak i studentom. Umożliwiają kadrze uczelni szybką publikację ich bieżących prac naukowych, zaś studentom uzyskanie dodatkowej literatury i miejsca dla publikowania wyróżniających się prac I stopnia (licencjackich). W ten sposób Zeszyty stały się wizytówką zaangażowania środowiska akademickiego NSW w działalność naukowo-badawczą.

 

Publikacje w Zeszytach stały się podstawą dyskusji nauczycieli akademickich, praktyków życia gospodarczego i studentów oraz absolwentów uczelni.

 

Zamówienia można składać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź bezpośrednio w bibliotece.

 

W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja jest prowadzona na studia na kierunek:

 

ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

ze specjalnościami: zarządzanie firmą, zarządzanie bezpieczeństwem

 

 

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA RATY

SYSTEM STYPENDIALNY

 

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania w zakładce "REKRUTACJA"

 

Nabór na studia I stopnia odbywa się raz w roku. Przeprowadzany jest w czasie od 1 marca do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Semestr I trwa od 1 września  do 31 stycznia; semestr II od 1 lutego do 30 czerwca.  Egzaminów wstępnych na studia nie przewiduje się. Kandydaci zostaną przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów.

         O przyjęcie na studia w NSW mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Kandydaci zobowiązani są do złożenia w Rektoracie lub przesłania pocztą na adres Uczelni:

·        podania (formularza) o przyjęcie na studia i kwestionariusza osobowego (do otrzymania w rektoracie uczelni lub w zakładce „REKRUTACJA”)

·        oświadczenia dotyczącego płatności (do otrzymania w rektoracie uczelni lub w zakładce „REKRUTACJA”)

·        oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa dojrzałości

·        oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa ukończenia szkoły średniej

·        kserokopię dowodu osobistego (dane osobowe)

·        3 fotografii (podpisanych na odwrocie).

 

Komisja Rekrutacyjna uczelni prześle do osób przyjętych na I rok studiów stosowną informację z podaniem terminu i miejsca rozpoczęcia zajęć.