Senat Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im Marka J. Karpia w Siemiatyczach

w dniu 25 sierpnia 2021r. powołał na stanowisko rektora Uczelni dr Tadeusza Demby.

Kadencja rektora trwa od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2025 roku.

 

Z dniem 1 września 2021 r. rektor NSW powołał ponownie na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Społecznych NSW w Siemiatyczach dr inż. Stanisława Kaczyńskiego.

Kadencja Dziekana trwa od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2025 r.

 

 

 

JM rektor dr Tadeusz Demby

Tadeusz Demby urodził się w 1955 roku. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1979). Ukończył podyplomowe studium menedżerskie w Szkole Gównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów (2001). Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu został mu nadany uchwałą Rady Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (2005).

Z Nadbużańską Szkołą Wyższą im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach związany jest od 2006 roku. Wieloletni wykładowca tej uczelni. Od czerwca 2017 roku pełnił obowiązki dziekana, a od pażdziernika 2017 został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Z dniem 1 marca 2020 uchwałą Senatu Nadbużańskiej Szkoły Wyższej w Siemiatyczach został powołany na stanowisko rektora. Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy Senat NSW jednogłosnie zadecydował o zatrudnieniu Tadeusza Demby na stanowisku profesora uczelnianego NSW.

W swojej działalności akademickiej wypromował ponad 200 licencjatów i 34 magistrów. Jest recenzentem ponad 100 prac dyplomowych I stopnia. Posiada wiele publikacji na tematy z życia gospodarczego i nauki. Tadeusz Demby równocześnie jest wieloletnim pracownikiem przedsiębiorstw gospodarczych. Ponad 10 lat pełnił funkcję prezesa zarządu dużej organizacji spóldzielczej, a od ponad 25 lat sprawuje funkcje menedżerskie w międzynarodowych organizacjach gospodarczych. 

Tadeusz Demby pełnił również ważne funkcje w organizacjach samorządowych i społecznych.