Rok akademicki 2020/2021 w Nadbużańskiej Szkole Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach rozpoczął się zjazdem studenckim w dniach 16 do 18 października 2020.

Władze Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka. J. Karpia w Siemiatyczach planowały XIX Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2020/21 w dniu 17 pażdziernika o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni. Zaproszono wielu znamienitych Gości – nieobojętnych Uczelni. Do ostatniego dnia władze uczelni miały nadzieję na wspaniałą uroczystość.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną w Polsce i decyzje władz RP oraz mając na względzie zdrowie całej Społeczności Akademickiej Uczelni inauguracja roku akademickiego 2020/21 została ograniczona tylko do udziału przedstawicieli studentów I roku. Zachowanie zasad bezpieczeństwa było priorytetem. Uczestnikom tej inauguracji na długo w pamięci pozostaną niezatarte wspomnienia.

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się wejściem orszaku na salę inauguracyjną, w którym to, zaraz za sztandarem podążali wykładowcy oraz władze uczelni, ubrani w tradycyjne stroje ceremonialne.

Po wejściu nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, a następnie J. M. Rektor NSW dr Tadeusz Demby w trakcie wystąpienia inauguracyjnego przywitał studentów I roku obecnych na sali. Pan Rektor podziękował kadrze i pracownikom administracyjnym za dotychczasową współpracę z nadzieją na dalsze sukcesy.

W trakcie inauguracji roku akademickiego nastąpiła immatrykulacja studentów I roku. Każda osoba przyjęta na studia w akcie immatrykulacji nabywa prawa studenta. Ważnym momentem aktu immatrykulacji jest złożenie ślubowania. Rektor NSW oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr inż. Stanisław Kaczyński wręczyli studentom I roku indeksy. Wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Naukę w roku akademickim 2020/2021 w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach na I roku w dniu inauguracji rozpoczęło 23 studentów. Numery albumu (indeksu studenckiego) od 1 407 wzwyż.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Paweł Filinowicz.

Po uroczystym ogłoszeniu rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 przez J. M. Rektora NSW obecni na inauguracji odśpiewali Gaudeamus Igitur.

Z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2020/21 rektor NSW dr Tadeusz Demby wysłał drogą mailową list do całej Braci Studenckiej z życzeniami.

Rektor życzył studentom zapału, wytrwałości i powodzenia w zdobywaniu wiedzy i pełnej realizacji celów edukacyjnych.

Rektor życzył również, aby nowy rok akademicki przyniósł Nadbużańskiej Szkole Wyższej dalsze możliwości rozwoju, a członkom Społeczności Akademickiej wiele osobistej satysfakcji.

Z dniem inauguracji uczelnia przeszła na zdalny tryb nauczania. Uczelnia wykorzystała do nauczania na odległość programy Microsoft Teams i Zoom.

Równolegle na uczelni uruchomiono dwusemestralne studia podyplomowe: Rzeczoznawstwo Uzbrojenia – Bronioznawstwo.

W dniu 26 czerwca 2021 r. stacjonarnie w siedzibie NSW swoje prace dyplomowe obroniło 16 studentów. Pozostałe prace zostaną przygotowane do obrony po wakacjach.

Równocześnie 14 studentów uzyskało dyplomy ukończenia studiów podyplomowych.

W roku akademickim 2021/22 uruchomiony zostanie eDziekanat. Przygotowano również nowe wzory dyplomy ukończenia studiów.

Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach została zarejestrowana do dostępu do Pakietu Podstawowego EBSCO, w skład, którego wchodzi 16 baz: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Agricola, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, AHFS Consumer Medication Information, Master File Premier, MasterFILE Reference eBook Subscription Collection, Newspaper Source, Medline, ERIC, LISTA, GreenFile, Teacher Reference Center oraz European Views of the Americas: 1493 to 1750.

Aktualnie trwa nabór studentów na I rok studiów.

W roku akademickim 2021/2022 planowane jest otwarcie drugiej edycji tych studiów podyplomowych - Rzeczoznawstwo Uzbrojenia – Bronioznawstwo. Równolegle planuje się uruchomienie drugiego kierunku studiów podyplomowych menadżerskich.