Uchwałą Senatu NSW i Zarządu Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w 2007 r. Nadbużańskiej Szkole Wyższej nadano imię Marka Jerzego Karpia – znanego działacza na Podlasiu, jednego z założycieli uczelni, odznaczonego Orderem Wielkiego Księcia Giedymina za ideę niepodległości Litwy, a także uznanego za Męża Stanu przez Papieża Jana Pawła II, Prezydenta USA, Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz wielu innych przywódców Europy i świata. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz podpisania Aktu nadania imienia Marka Jerzego Karpia Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach dokonano na uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w dniu 29 września 2007 r.

 Na podstawie informacji zaczerpniętych ze strony internetowej Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie:


Marek Karp ur. 2 lipca 1952 roku w Zamościu. Odwoływał się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i czuł się odpowiedzialny za spuściznę litewskich Karpiów. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1975-1980), praca magisterska pt.: "Świadomość więzi ogólnopaństwowych i regionalnych w średniowiecznych mitach początków Polski". Z zamiłowania - historyk sztuki i architektury. W latach 80. publikował w drugim obiegu prace poświęcone historii Europy Wschodniej, współtworzył i redagował podziemną "Res Publikę", uczestniczył w niezależnym konwersatorium "Polska w Europie". Od 1986-1990 kierował Biblioteką Główną ASP w Warszawie. Był także wykładowcą historii sztuki na tej uczelni; 1989-1991 pracował naukowo w Katedrze Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizował się w historii Litwy. Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. czynnie wspierał litewski ruch niepodległościowy Sajudis. W kluczowych momentach wydarzeń na Litwie pośredniczył między rządem Tadeusza Mazowieckiego a przywódcami Sajudisu.

Pomysłodawca i wieloletni dyrektor rządowego Ośrodka Studiów Wschodnich, powołanego pod koniec 1990 roku przez premiera Tadeusza Mazowieckiego. Orędownik partnerskiego dialogu z państwami powstałymi po rozwiązaniu Związku Sowieckiego. Zmarł 12 września 2004 roku w trakcie leczenia po wypadku samochodowym, do którego doszło miesiąc wcześniej pod Białą Podlaską.

Uhonorowany przez władze Litwy Orderem Wielkiego Księcia Giedymina. Laureat Nagrody im. Aleksandra Gieysztora, przyznawanej przez redakcję "Przeglądu Wschodniego", oraz pośmiertnie - Nagrody im. Jerzego Giedroycia (wraz z Ośrodkiem Studiów Wschodnich). Także pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz rozwoju współpracy między narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Marek Karp nie szukał rozgłosu. Był człowiekiem skromnym, o wielkim sercu, pełnym szacunku dla innych, bezpośrednim, chętnie i bezinteresownie niosącym pomoc bliźnim. Na zawsze pozostanie dla nas wzorem do naśladowania.