Nadbużańska Szkoła Wyższej im. Marka Jerzego Karpia w Siemiatyczach w dniu 16 października 2021 o godzinie 13.00 uroczystą, 20–stą  jubileuszową inauguracją rozpoczęła nowy rok akademicki 2021/2022.

Władze Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka. J. Karpia w Siemiatyczach zaprosiły wielu znamienitych Gości – nieobojętnych Uczelni.

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się wejściem orszaku na salę inauguracyjną, w którym to podążali wykładowcy oraz władze uczelni, ubrani w tradycyjne stroje ceremonialne.

Po wejściu władz uczelni nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru NSW.

Uczestnicy inauguracji odśpiewali hymn państwowy.

Następnie J. M. Rektor NSW prof. ucz. dr Tadeusz Demby w trakcie wystąpienia inauguracyjnego przywitał studentów NSW obecnych na sali inauguracyjnej. Rektor szczególnie gorąco przywitał studentów I roku studiów.

 Rektor w imieniu własnym oraz wszystkich studentów i pracowników NSW gorąco powitał zaproszonych Gości – udział wzięli:

Pan Marek Bobel – Starosta Powiatu Siemiatyckiego,

Pan Henryk Boguszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego,

Pan Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta Siemiatycze,

Szanowny ksiądz dr Jerzy Cudny – Dziekan Siemiatycki i Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach,

Pan st. kpt. Sylwester Uściniak p.o. Komendanta Powiatu PSP w Siemiatyczach,

Pan prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda – Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w Warszawie,

Pani Bożena Krzyżanowska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach,

Pan Aleksander Rożuk – Dyrektor Lactalis/Polser Siemiatycze,

Pan Robert Więckowski – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa w Warszawie,

Pan Zdzisław Warpechowski – Członek Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Następnie rektor NSW mówił o historii szkoły i jej znaczeniu dla lokalnej społeczności. Wspominał też sposobach adaptacji do czasów pandemii i nauce zdalnej. Uczelnia podjęła olbrzymi wysiłek, aby sprostać wyzwaniom pandemii; wykorzystano programy Microsoft Teams i Zoom do kształcenia na odległość, od tego roku akademickiego wprowadzono e-Dziekanat oraz uzyskano elektroniczny dostęp do baz danych sieci bibliotecznych Academica, EBSCO.

W roku akademickim 2021/2022 planowane jest otwarcie drugiej edycji tych studiów podyplomowych - Rzeczoznawstwo Uzbrojenia – Bronioznawstwo. Równolegle planuje się uruchomienie drugiego kierunku studiów podyplomowych menadżerskich.

Przygotowano również nowe wzory dyplomów ukończenia studiów.

Po specyficznym dla Uczelni i studentów czasie pandemii, teraz studenci, po półtorarocznym okresie nauki zdalnej, wracają na wykłady w murach Uczelni, będzie to czas gdy studenci będą mogli ponownie poczuć, co to znaczy ,,studiować”.

W trakcie inauguracji roku akademickiego nastąpiła immatrykulacja studentów I roku. Każda osoba przyjęta na studia w akcie immatrykulacji nabywa prawa studenta. Ważnym momentem aktu immatrykulacji było złożenie uroczystego ślubowania.

Naukę w roku akademickim 2021/2022 w Nadbużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach na I roku w dniu inauguracji rozpoczęło 24 studentów.

Nie ma lepszej inwestycji, niż inwestycja w siebie, podkreślał Dziekan Wydziału Nauk Społecznych NSW dr inż. Stanisław Kaczyński.

O 20 latach funkcjonowania szkoły, jej początkach i osobistych związkach z uczelnią mówili – Aleksander Rożuk – inicjator jej powstania, Zdzisław Warpechowski - członek Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego,

Uczelnia powstała jako odpowiedź na potrzeby środowiska, dzięki jej istnieniu wykształcenie wyższe zdobywali mieszkańcy, dla których dojazdy do większych ośrodków z racji rodziny czy pracy były zbyt trudne.

Istnienie uczelni wyższej w tak niewielkim mieście jak Siemiatycze, to ewenement i sukces, i można powtórzyć za Zdzisławem Warpechowskim - oby tak dalej!

Z kolei prof. uczelniany dr inż. Waldemar Gajda - Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania- Szkoły Wyższej w Warszawie, uczelni gdzie na mocy porozumienia absolwenci z Siemiatycz mogą kontynuować naukę II stopnia, zwracając się bezpośrednio do studentów mówił – „pamiętajcie, że nie uczycie się dla szkoły, ale dla siebie”.

Robert Więckowski - prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa podkreślił jego osobiste wsparcie dla NSW oraz życzył kolejnych jubileuszy.

Starosta siemiatycki Marek Bobel pogratulował władzom uczelni jubileuszu oraz zadeklarował, że w tej kadencji zarządu powiatu, czynsz jaki opłaca szkoła nie wzrośnie, a dla podniesienia bezpieczeństwa edukacji zachęcał do szczepień. Podkreślał, że uczelnia jest chlubą Siemiatycz i powiatu siemiatyckiego.

Szanowny ksiądz dr Jerzy Cudny – Dziekan Siemiatycki i Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach pogratulował jubileuszu, podkreślił znaczenie wiedzy w życiu człowieka, życzył uczelni i studentom dalszych sukcesów i poprowadził krótką modlitwę w tej intencji.

Po uroczystym ogłoszeniu rozpoczęcia roku akademickiego 2021/2022 przez J. M. Rektora NSW obecni na inauguracji odśpiewali Gaudeamus Igitur.

Rektor podziękował zaproszonym Gościom za udział w 20 jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego.

Z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 rektor życzył studentom zapału, wytrwałości i powodzenia w zdobywaniu wiedzy i pełnej realizacji celów edukacyjnych w dociekaniu do prawdy.

Rektor życzył również, aby nowy rok akademicki przyniósł Nadbużańskiej Szkole Wyższej dalsze możliwości rozwoju, a członkom Społeczności Akademickiej wiele osobistej satysfakcji.

Wyprowadzono sztandar NSW.

Na tym inauguracja zakończyła się.