Z badań przeprowadzonych przez kadrę i studentów NSW na terenie powiatu siemiatyckiego wynika, że uczelnia i jej studenci zostali w pełni zaakceptowani przez społeczeństwo oraz że przynosi ona dostrzegalne społeczne, gospodarcze i edukacyjne korzyści. Funkcjonowanie NSW potwierdza tezę, że powiatowe, niewielkie szkoły niepubliczne są potrzebne w krajobrazie polskiego szkolnictwa wyższego, zaś idea tego typu szkolnictwa wyrosła z zapotrzebowania rynku w nowej polskiej rzeczywistości, bowiem poziom i jakość życia, a także aktywność i samodzielność gospodarcza i obywatelska zależą od poziomu wykształcenia jej mieszkańców.

Podstawowym założeniem władz uczelni jest to, aby była ona nowoczesna, kształcąca na wysokim poziomie, który pozwala jej absolwentom uzyskać ciekawą, atrakcyjną i satysfakcjonującą oraz dobrze płatną pracę, co w dzisiejszych czasach nie jest wcale łatwe.

 

Uczelnia jest jednowydziałowa. Na Wydziale Nauk Społecznych zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich. Wśród nich są znakomici profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, doświadczeni doktorzy habilitowani i doktorzy renomowanych uczelni. Kadra ta szczyci się dużym dorobkiem naukowym, zaś studenci cenią jej kwalifikacje. To ich autorytet przyciąga studentów, to oni tworzą klimat współpracy naukowej.